Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti

J.Herman a kol.

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071960560

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Více o produktu ↓

107 Kč -5%

0 - 5 ks
107 Kč
6 - 29 ks
106 Kč
30 a více ks
105 Kč

Aktuálně skladem

Související k produktu

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti : 9788071960560

107 Kč

Více o produktu

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-9942/2014 dne 21. března 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

OBSAH:
Na vysvětlenou 
Úvod 
  1 Poměr 
  2 Úměra 
  3 Postupný poměr 
  4 Závislost veličin 
  5 Přímá úměrnost 
  6 Nepřímá úměrnost 
  7 Trojčlenka 
  8 Měřítko 
  9 Diagramy 
10 Úlohy z matematické olympiády 
11 Souhrnná cvičení 

Nakladatel
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
J.Herman a kol.
Obsah
kniha
Počet stran
104