Matematika pro SOŠ - Základní poznatky

O.Odvárko

Prometheus nakladatelství
ISBN: 9788071965145

Matematika pro SOŠ - Základní poznatky, opakování a prohlubování učiva ZŠ.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

198 Kč * 202 Kč
-2%

0 - 4 ks
198 Kč
5 a více ks
196 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 198 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Matematika pro SOŠ - Základní poznatky : 9788071965145

198 Kč

Více o produktu

Matematika pro SOŠ - Základní poznatky, opakování a prohlubování učiva ZŠ.

Opakování a prohlubování učiva ZŠ.

Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou vazbu: ta je zvýrazněna přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, vysvětlením nové látky a ve cvičeních je uveden dostatek úloh k procvičení. Na výběr úloh je kladen velký důraz, neboť řešením úloh si studenti ověří, jak učivu porozuměli a své poznatky upevní. Proto řešené příklady s úkoly pro studenty a cvičení zaujímají v učebnici nejvíce místa. Nejsou zařazeny jen typické příklady školské matematiky, ale četné úlohy z fyziky, astronomie, ekonomie, každodenního života i rekreační matematiky. Všechny kapitoly končí exkurzemi do historie.

OBSAH:

1. ČÍSLA A ČÍSELNÉ OBORY
    1.1  Přirozená čísla
    1.2  Dělitelnost přirozených čísel
    1.3  Celá čísla
    1.4  Desetinná čísla
    1.5  Převody jednotek
    1.6  Racionální čísla
    1.7  Počítání se zlomky
    1.8  Reálná čísla
    1.9  Intervaly
    1.10 Úlohy k opakování
           Exkurze do historie

2. POMĚRY A PROCENTA
    2.1 Poměr
    2.2 Přímá a nepřímá úměrnost
    2.3 Procenta
    2.4 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

3. PRAVOÚHLÉ TROJÚHELNÍKY
    3.1 Druhá mocnina a druhá odmocnina
    3.2 Pythagorova věta
    3.3 Sinus
    3.4 Kosinus a tangens
    3.5 Trigonometrie v teorii a praxi
    3.6 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

4. MOCNINY A ODMOCNINY
    4.1 Mocniny s přirozeným exponentem
    4.2 Mocniny s celým exponentem
    4.3 Odmocniny
    4.4 Mocniny s racionálním exponentem
    4.5 Mocniny s iracionálním exponentem
    4.6 Číselné soustavy
    4.7 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

5. VÝRAZY
    5.1  Výraz a jeho hodnoty
    5.2  Sčítání a odčítání mnohočlenů
    5.3  Násobení mnohočlenů
    5.4  Dělení mnohočlenů
    5.5  Rozklady mnohočlenů na součin
    5.6  Lomený výraz
    5.7  Krácení a rozšiřování lomených výrazů
    5.8  Sčítání a odčítání lomených výrazů
    5.9  Násobení lomených výrazů
    5.10 Dělení lomených výrazů
    5.11 Úlohy k opakování
           Exkurze do historie

6. MNOŽINY A VÝROBKY
    6.1 Vztahy mezi množinami
    6.2 Množinové operace
    6.3 Výrok
    6.4 Negace výroku
    6.5 Disjunkce a konjunkce výroků
    6.6 Implikace a ekvivalence
    6.7 Důkazy vět
    6.8 Úlohy k opakování
         Exkurze do historie

7. VÝSLEDKY ÚLOH A CVIČENÍ
         Sezanm užitých symbolů a značek
         Literatura
         Rejstřík  

Výrobce
Prometheus nakladatelství
Jazyk
česky
Autor
O.Odvárko
Obsah
kniha
Počet stran
214