Menschen A2/1 Arbeitsbuch mit Audio-CD

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht

Hueber Verlag
ISBN: 9783193119025

Menschen je nová učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Kurz je určen pro začátečníky. Kurz Menschen je k dispozici v třídílném nebo šestidílném vydání. Učení je založené na minipříbězích konkrétních lidí. - Pracovní sešit s vloženým audio-CD obsahuje vedle cvičení ke slovní zásobě,...

Více o produktu ↓

215 Kč -16%

0 - 5 ks
215 Kč
6 - 29 ks
212 Kč
30 a více ks
210 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Menschen A2/1 Arbeitsbuch mit Audio-CD : 9783193119025

215 Kč

Více o produktu

Menschen je nová učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Kurz je určen pro začátečníky. Kurz Menschen je k dispozici v třídílném nebo šestidílném vydání. Učení je založené na minipříbězích konkrétních lidí. - Pracovní sešit s vloženým audio-CD obsahuje vedle cvičení ke slovní zásobě, gramatice, výslovnosti též testy, seznamy aktivní slovní zásoby a „literární bonbónek“ se zajímavým příběhem na pokračování. (šestidílná verze)

Koncepce nové učebnice Menschen vychází z aktuálních poznatků v oblasti výzkumů psychologie učení a neurodidaktiky.

Jak si efektivně zapamatovat, co jsme se naučili:
- Člověk si lépe pamatuje to, co se ho osobně dotýká, a to jsou zejména příběhy konkrétních lidí. Proto
   v každé lekci najdete minipříběhy. Naše paměť kromě toho pracuje z velké části vizuálně, proto najdete
   v každé lekci na pokračování obrázkový lexikon. Čím více smyslů zapojíme, tím lépe si pamatujeme, co
   jsme se naučili.
- Autoři proto dávají studentům možnost zapojit vedle kognitivního učení i další smyslové kanály a nabízejí 
  jim např. písničky, filmy na DVD a pohybové hry.

Důležitou roli hraje v učebnici také autonomie učení a motivace studentů. Ta je podporována zajímavými aktivitami pro samostudium a možností výběru materiálů podle zájmů nebo stupně obtížnosti.

Studenty a učitele jistě upoutají i dvě novinky k Menschen z oblasti multimédií. Je to jednak
učebnice v digitalizované podobě (vhodné pro dataprojektor i interaktivní tabuli) a virtuální učebna (vzdělávací prostředí) Moodle.

Komponenty:
Učebnice s vloženým DVD-ROMem pro studenty je k dispozici ve dvou variantách – ve třech dílech nebo
   v šesti polodílech.
  Krátké lekce a přehledný modulový systém usnadňují orientaci v učebnici. Na konci každého modulu
  o 3 lekcích najdete v části Modul plus materiály k opakování a osvěžení výuky: Lesemagazin,
  „Film-Stationen“ (úkoly k videoklipům), projekt k reáliím a písničky.
  Integrovaný DVD-ROM nabízí materiál k samostudiu – cvičení rozšiřující, prohlubující a automatizační.

Pracovní sešit s vloženým audio-CD obsahuje vedle cvičení ke slovní zásobě, gramatice, výslovnosti a 
  všem dovednostem též testy, sebeevaluaci, seznamy aktivní slovní zásoby a „literární bonbónek“ se
  zajímavým příběhem na pokračování.

Mediální paket pro učitele obsahuje audio-CD k učebnici a DVD s 24 filmovými sekvencemi k reáliím
  Německa, Rakouska a Švýcarska, k nimž najdete úkoly v učebnici v části „Film-Stationen“.

V metodické přiručce pro učitele najdete jako obvykle popis koncepce učebnice, metodické pokyny,
  kopírovací předlohy pro další aktivity v hodinách, transkripce poslechových textů a klíč ke cvičením
  v učebnici i pracovním sešitě.

Interaktivní učebnice je využitelná jak na interaktivní tabuli, tak na dataprojektoru. Obsahuje učebnici
  v digitalizované podobě, integrované zvukové nahrávky a běžné aplikace pro interaktivní tabuli.
  U interaktivních cvičení je k dispozici klíč.Menschen A1/1 Interaktives Kursbuch für Whiteboard und Beamer – DVD-ROM

Nakladatel
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht
Obsah
kniha + CD
Rok vydání
2013
Úroveň
A2