Místo, kde žijeme 4.+ 5. ročník

Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD., RNDr. Irena Smolová, PhD.

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072302215

Učebnice Místo, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ náleží do souboru učebnicČlověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. (Schvalovací doložka MŠMT:č.j. 9885/2008-22)

Více o produktu ↓

117 Kč -2%

0 - 5 ks
117 Kč
6 - 29 ks
115 Kč
30 a více ks
114 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Místo, kde žijeme 4.+ 5. ročník : 9788072302215

117 Kč

Více o produktu

Učebnice Místo, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ náleží do souboru učebnicČlověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. (Schvalovací doložka MŠMT:č.j. 9885/2008-22) Učebnice Místo, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ náleží do souboru učebnicČlověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. Obrazově a fotograficky pestrá učebnice nejen v součinnosti s ostatními učebnicemi kompletu vychází vstříc požadavku integrace učební látky komplexního oboru, ale i plně vyhovuje nové strategii vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Více

Přehledně členěná učebnice zprostředkovává v tematicky řazených kapitolách zeměpisné učivo. Získávané vědomosti a dovednosti jsou zřetelně strukturovány grafickým rozložením učebnice: rozšiřující učivo uváděné především na boční barevné liště vede žáky k hlubšímu zájmu o probíranou problematiku cestou samostatné i skupinové práce i upozorňováním na alternativní zdroje informací (akcentovány jsou moderní informační média, především internet). UčebniceMísto, kde žijeme pro 4. a 5. ročník ZŠ je doprovázena bohatým fotografickým materiálem, sloužícím jako ilustrace probíraného učiva, i nároznými mapami. K učebnici je možno zakoupit i pracovní sešit, obsahující řadu úkolů a cvičení, které svým zaměření vycházejí vstříc rozvoji klíčových kompetencí dle zadání RVP ZV. Zdůrazňována je především schopnost práce s textem, vyhledávání a využití informací obsažených v textu.

Komplet učebnic Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ je koncipován tak, aby pokryl zásadní požadavky kladené na tento obor dle vymezení v RVP ZV. Graficky moderně zpracované učebnice v celku a ve vzájemné součinnosti posilují prvky tzv. mezioborových souvislostí. Řazení učiva, jeho kombinace a propojování je plně v kompetenci učitelů, především díky rozdělen učební látky do relativně samostatných tematických bloků. Návrhy práce s učebnicí i způsobů zpracování pedagogických materiálů k této učebnici naleznete v Průvodci výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období, nabízeném v nakladatelství Prodos.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD., RNDr. Irena Smolová, PhD.
Obsah
kniha
Rok vydání
2008
Počet stran
96