Planetino 2 Kursbuch

Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti

Hueber Verlag
ISBN: 9783193015785

Nová učebnice Planetino je určena dětem ve věku 8–10 let. Základem učebnice je heslo učení je hrou, typické je časté střídání aktivit, zapojení pohybu a rukodělných činností (stříhání, lepení). Nechybí ani písničky, říkanky a hraní divadelních scének...

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

414 Kč * 470 Kč
-12%

0 - 4 ks
414 Kč
5 a více ks
410 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 414 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Související k produktu

Planetino 2 Kursbuch : 9783193015785

414 Kč

Více o produktu

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ U některých učebnic, pracovních sešitů vydávaných s CD-ROM, DVD nakladatelství Hueber Verlag jsou aktuálně tyto komponenty nahrazovány modernější verzí audio a video poslechů ke stažení. Tyto poslechy si můžete jednoduše přehrát na telefonu i v počítači! Tak jak nám nakladatelé posílají nová vydání aktualizujeme i naše popisky a názvy.

Nová učebnice Planetino je určena dětem ve věku 8–10 let. Základem učebnice je heslo učení je hrou, typické je časté střídání aktivit, zapojení pohybu a rukodělných činností (stříhání, lepení). Nechybí ani písničky, říkanky a hraní divadelních scének... Planetino je třídílná řada učebnic určená především dětem bez vstupních znalostí ve věku 8 - 11 let. Titul vede k ovládnutí jazyka na znalostní úrovni A1 a ke složení mezinárodní zkoušky Fit in Deutsch 1.

* Má schvalovací doložku ministerstva školství.
* Žáci se učí všemi smysly, je rozvíjena jejich fantazie a spontánní projev.
* Cílem je dosáhnout co nejrychleji řečové aktivity s podporou samostatnosti v učení.
* Návaznost ve vyšších ročnících je zajištěna učebnicí Planet (2.–3. díl).
* CD-ROM obsahuje 110 veselých interaktivních cvičení, které jsou v souladu s věkem žáků a probraným
   učivem, a písničky. Je součástí nového vydání pracovního sešitu k 1. dílu, nebo jej lze zakoupit zvlášť.
* slovníček ke stažení na www.hueber.czV učebnici Planetino naleznete různorodé typy cvičení a úkolů, které zajišťují pestrost hodiny a výuku pomocí všech smyslů - hry, rýmy, písničky, partnerská a skupinová práce, ale také různé tvořivé úkoly či divadelní hra, to vše posiluje zájem dětí o výuku. Velkou roli hrají také komiksy a obrázky v učebnici, které jsou pro žáky motivující a pomáhají k identifikaci.

  1. Kniha, ale i pracovní sešit a ostatní dodaktové materiály podporují samostatné učení dítěte a jeho schopnost pro autoevaluaci.
  2. Titul má velmi mírnou progresi, která je přiměřená věku dětí.
  3. Jazyk obsažený v učebnici je jednoduchý a dopovídající znalostní úrovni A1. Všechny tři díly titulu vedou žáky ke zkoušce Fit in Deutsh 1 na úrovni A1.
  4. Kniha striktně rozlišuje aktivní a pasivní slovní zásobu. Nacvičuje fonetiku hned od prvního momentu.
  5. Titul je přehledně strukturovaný: každá učebnice se člení do 5 modulů, každý modul se dále člení do 4 krátkých lekcí po 2-4 stranách, každý modul je uveden krátkým vtipným komiksem a ukončem přehledem gramatiky "Das kann ich schon".
  6. V pracovním sešitě naleznete cvičení k probrané látce. Různé náročnosti umožňuji vnitřní diferenciaci. Audio-CD obsahuje všechny poslechové texty k učebnici, ale také písničky i ve formě playbecku ke zpívání, a také závěrečnou divadelní hru.
  7. Metodická příručka obsahuje vedle metodických pokynů k nácviku jednotlivých jazykových kompetencí (čtení, psaní, poslech, mluvení) také metodické pokyny ke všem lekcím, transkripce poslechových cvičení, klíč ke všem cvičením učebnice a pracovního sešitu, jakož i test a řešení testu.
Deutsch für Kinder

Das neue Lehrwerk für die Grundschule - in drei Bänden zur Niveaustufe A1!

Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich

Zielgruppe: Der Kurs wendet sich an
sieben- bis zehnjährige Kinder, die im In- oder Ausland ohne Vorkenntnisse Deutsch lernen.

Lernziel: Drei Bände führen zur Niveaustufe A1.

Planetino orientiert sich an den Vorgaben des Europäischen Referenzrahmens und setzt den Portfoliogedanken konkret um.
Jeder Band bietet 5 Module, die jeweils nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind:

  • Einstieg über 1-2 themenbezogenen Comics, die bereits bekannte Strukturen aufnehmen
  • 3-4 kurze Lektionen à 2-4 Seiten
  • Übersichtsseite mit Grammatik und wichtigen Wendungen

Am Abschluss des Bandes werden ein darstellendes Spiel, Informationen zur Landeskunde mit spielerischen Aktivitäten sowie eine chronologische Liste des aktiven und passiven Wortschatzes angeboten.

Phonetikübungen sowie die Entwicklung eines Portfolios sind von Anfang an integriert. Die methodisch vielfältigen Übungsformen wie Partner- und Gruppenarbeit, Spiele, Lieder und Bewegungsübungen sprechen alle Sinne an.

Im Anschluss an Planetino kann mit Planet 2 und Planet 3 bzw. mit einem anderen Jugendlichenlehrwerk nahtlos weitergearbeitet werden.


Výrobce
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti
Obsah
paperback
Počet stran
96
Úroveň
A1