Přírodopis 6

RNDr. Jaroslav Jurčák, Dr.; PaedDr. Jiří Froněk a kol.

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072301362

učebnice přírodopisu pro 6. ročník ZŠ (Schvalovací doložka MŠMT: č.j. 246/2010-22)

Více o produktu ↓

153 Kč -2%

0 - 5 ks
153 Kč
6 - 29 ks
151 Kč
30 a více ks
150 Kč

Aktuálně skladem

Související k produktu

Přírodopis 6 : 9788072301362

153 Kč

Více o produktu

učebnice přírodopisu pro 6. ročník ZŠ (Schvalovací doložka MŠMT: č.j. 246/2010-22) Fylogeneticky a systémově koncipovaná učebnice Přírodopisu 6 se svým rozsahem rozpíná od oblasti Jednobuněční živočichové až po Hmyz. Pozornost je věnována i ekologickým stránkám poznávání přírody a uživatelé učebnice jsou vedeni k ekologicky vstřícnému způsobu života. Jeví se jako vhodná pro uvedení do přírodopisné problematiky na druhém stupni základních škol.

Text je psán srozumitelně a přehledně; funkční využití mezipředmětových a meziročníkových souvislostí je cílem, jemuž je podřízena výrazová i obsahová úprava výkladu. Důraz je kladen také na přehledné a srozumitlené obrazové a fotografické znázornění přírodopisných jevů. Své využití jistě najdou i přílohyk učebnici, jež obsahují jak zjednodušený zoologický systém a schémata rostlin a živočichů, tak náměty laboratorních prací.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
RNDr. Jaroslav Jurčák, Dr.; PaedDr. Jiří Froněk a kol.
Obsah
kniha
Rok vydání
1997
Počet stran
128