Přírodopis 6 – učebnice + pracovní sešit na CD

Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072302574

Učebnice Přírodopis 6 (Vývoj života na Zemi – Obecná biologie – Biologie hub) seznamuje žáky s planetou Zemí, s vývojem zemské kůry a prvních organismů, s biosférou a tříděním organismů, s viry, bakteriemi a archei a s houbami. Součástí knihy je pracovní sešit na CD.

Více o produktu ↓

162 Kč -2%

0 - 5 ks
162 Kč
6 - 29 ks
160 Kč
30 a více ks
159 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Přírodopis 6 – učebnice + pracovní sešit na CD : 9788072302574

162 Kč

Více o produktu

Učebnice Přírodopis 6 (Vývoj života na Zemi – Obecná biologie – Biologie hub) seznamuje žáky s planetou Zemí, s vývojem zemské kůry a prvních organismů, s biosférou a tříděním organismů, s viry, bakteriemi a archei a s houbami. Součástí knihy je pracovní sešit na CD. Učebnice Přírodopis 6 (Vývoj života na Zemi – Obecná biologie – Biologie hub) představuje svou formou a atraktivní grafickou úpravou změnu v přístupu k výuce vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Seznamuje žáky s planetou Zemí, s vývojem zemské kůry a prvních organismů, s biosférou a tříděním organismů, s viry, bakteriemi a archei a s houbami.

Publikace se vyznačuje zejména
• uceleným a přehledně strukturovaným textem,
• poutavým obrazovým doprovodem (čítajícím přes 300 fotografií, schémat a obrázků) a atraktivním grafickým zpracováním,
• motivačními a aktivizačními prvky rozvíjejícími samostatné myšlení a tvořivost žáků.


Přírodopisná látka je v učebnici provázána s poznatky z fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu a dalších oborů. Zpracování klade důraz na rozvoj samostatného uvažování a na schopnost vyvodit z předložených informací vlastní závěry. Tomuto cíli slouží i soubor zajímavých doplňkových textů zaměřených na praktický význam přírodopisných poznatků pro běžný život. Poznávání je při práci s touto učebnicí dobrodružným odhalováním záhad života na Zemi.


Pracovní sešit k Přírodopisu 6 je vložen do učebnice na CD. Inovativní digitální zpracování otevírá široké pole možností jeho využití. Lze jej tisknout a použít jako pracovní listy, zároveň však může být využit k práci na interaktivních tabulích nebo k samostatné domácí práci na počítači.

Digitální pracovní sešit
• klade důraz na práci s informacemi a na posílení čtenářské gramotnosti,
• zaujme pestrou paletou úloh (doplňovačky, testy, šifry, hry, náměty pro laboratorní práce aj.),
• doplňuje a rozvíjí přednosti učebnice.


Pracovní sešit (ve formátu PDF) je provázán se souborem 70 interaktivních úloh vytvořených v programu ActivInspire (přiloženým na CD). Jejich špičkové zpracování, atraktivní podoba a intuitivní ovládání umožňují žákům upevnit učivo učebnice zábavnou formou.

Pracovní sešit na CD je součástí učebnice a je samostatně neprodejný.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
Obsah
kniha + CD
Rok vydání
2011
Počet stran
88