Přírodopis 6 - Úvod do přírodopisu - Čtení s porozuměním (66-30)

Thea Vieweghová

Nakladatelství Nová škola Brno
ISBN: 9788087591895

Nová učebnice přírodopisu pro 6. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky přírodopisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

184 Kč * 188 Kč
-2%

0 - 4 ks
184 Kč
5 a více ks
182 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 184 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Balíkovna za 59 Kč !

Související k produktu

Přírodopis 6 - Úvod do přírodopisu - Čtení s porozuměním (66-30) : 9788087591895

184 Kč

Více o produktu

Nová učebnice přírodopisu pro 6. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky přírodopisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Nová učebnice přírodopisu pro 6. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky přírodopisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k prvokům. Představitelem rostlinné říše jsou řasy. Mnohobuněčné organizmy zastupují bezobratlí živočichové.

Struktura kapitol: obecná charakteristika daného organizmu (u každého je uveden kmen i třída, popř. podtřídy a jejich zástupci) a stavba těla s názorným obrázkem s popiskami. Následuje přehled vybraných zástupců v podobě schématu s fotografiemi. Ty doplňují zajímavosti ve sloupcích na okraji stránky. Kapitola je zakončena otázkami na probrané učivo a shrnutím obsahu kapitoly. Větší celky jsou uvedeny motivačním úryvkem z populárně naučné nebo krásné literatury s otázkami na porozumění textu. Zařazeno je cyklické opakovaní ve formě testových otázek včetně doprovodného obrazového materiálu. Nechybí ani celkové závěrečné opakování.

Výrobce
Nakladatelství Nová škola Brno
Jazyk
Čeština
Autor
Thea Vieweghová
Obsah
kniha
Rok vydání
2017
Počet stran
123
Úroveň
6. třída
Kód
66-30