Průvodce k učebnicím českého jazyka (1. roč. ZŠ) - nový

M. Kozlová, J. Halasová, K. Loučková

Didaktis
ISBN: 9788073581039

Přepracované a doplněné vydání. Zdroj inspirace pro nejen zkušené pedagogy. Nabízí důležité koncepční informace, metodicko-didaktická doporučení k výuce prvopočátečního čtení a psaní, přehledný návod, jak se sadou pracovat, ke každé kapitole Písmenkáře a Slabikáře výchovně-vzdělávací cíle, řešení...

Více o produktu ↓

249 Kč

0 - 5 ks
249 Kč
6 - 29 ks
246 Kč
30 a více ks
244 Kč

Aktuálně skladem

Související k produktu

Průvodce k učebnicím českého jazyka (1. roč. ZŠ) - nový : 9788073581039

249 Kč

Více o produktu

Přepracované a doplněné vydání. Zdroj inspirace pro nejen zkušené pedagogy. Nabízí důležité koncepční informace, metodicko-didaktická doporučení k výuce prvopočátečního čtení a psaní, přehledný návod, jak se sadou pracovat, ke každé kapitole Písmenkáře a Slabikáře výchovně-vzdělávací cíle, řešení úkolů a hádanek, doplňující otázky, náměty, tipy a odkazy a návrhy projektů.

Průvodce k učebnicím ČJ pro učitele 1. ročníku ZŠ

 • Přepracované vydání metodického průvodce doplněné o řadu nových informací. Je praktickým pomocníkem učitele při realizaci hodin čtení a psaní.
 • Je přehledně graficky zpracován, čímž umožňuje snadnou orientaci a rychlé vyhledání potřebných informací.
 • V úvodní části popisuje distribuci učiva a očekávaných výstupů v jednotlivých tematických celcích, zapojení průřezových témat a jiných vzdělávacích oblastí a další informace užitečné pro tvorbu ŠVP.
 • Obsahuje řadu metodicko-didaktických doporučení k výuce prvopočátečního čtení a psaní. Obsahuje zásobník didaktických her přehledně členěných podle toho, co rozvíjejí.
 • Součástí průvodce je i stručné a přehledné seznámení se všemi částmi učebnicové sady (Písmenkář, Slabikář, Velká písanka, Malé písanky) včetně praktického popisu ukázkové strany Slabikáře. Ke každé kapitole Slabikáře i Písmenkáře jsou stanoveny cíle (rozvíjené dovednosti, klíčové kompetence, očekávané výstupy, k nimž kapitola směřuje, a mezipředmětové vztahy).
 • Ke každé kapitole jsou zde uvedeny náměty k práci s úvodním motivačním obrázkem či textem, přípravná cvičení k textům, řešení úkolů a hádanek, doplňující úkoly a nechybí ani odkazy na nácvik psaní v písankách.
 • Nabídka námětů vychází z moderního pojetí výuky počátečního čtení a psaní, které je orientováno na individuální rozvoj žáka a na upřednostnění rozvoje jeho pozitivního vztahu a vnitřní motivace k osvojovaným dovednostem.
 • Nechybí ani úkoly k textům Malého čtenáře, 2. části Slabikáře určené ke čtenářskému výcviku.
 • Jsou zde navrženy dva projekty zaměřené na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova ve spojení s manipulačními či výtvarnými činnostmi.
 • Pracovní list k jednomu z projektů je k dispozici ke stažení na internetových stránkách našeho nakladatelství (zde).
 • S doložkou MŠMT, č.j. 17 911/2008 - 22 ze dne 5.9.2008.

Výrobce
Didaktis
Jazyk
čeština
Autor
M. Kozlová, J. Halasová, K. Loučková
Obsah
kniha
Počet stran
168