Průvodce výukou dle RVP 2

Mgr. Ondřej Cakl; PaedDr. Hana Mikulenková; doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.; Mgr. Eva Nováková, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072302352

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období. Metodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Určeno pro 4. a 5. třídu.

Více o produktu ↓

424 Kč -2%

0 - 5 ks
424 Kč
6 - 29 ks
419 Kč
30 a více ks
415 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Průvodce výukou dle RVP 2 : 9788072302352

424 Kč

Více o produktu

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období. Metodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Určeno pro 4. a 5. třídu. Metodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. 
Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu.
Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP.

Základní sestava Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni obsahuje stručné pojednání věnované možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřejmě zde najdete návod pro práci s Průvodcem, v němž se dozvíte, jak se v publikaci zorientovat a jak s ní zacházet. Především Vás ale naučí, jak všechny informace, které pro Vás tato metodika má, můžete využít při tvorbě školního vzdělávacího programu a při vlastní výuce, především pokud jde o distribuci očekávaných výstupů do ročníků a jejich propojení s klíčovými kompetencemi. Oponenty nezůstávají ani mezioborové souvislosti a průřezová témata. 

Co pro Vás Průvodce konkrétně zpracovává?

OV Distribuuje učivo očekávaných výstupů do ročníků, a to názorně a na obsahu učebnic odpovídajících RVP. Zpřehledňuje každý OV pro dané období, předkládá vhodné postupy, odkazy na úlohy v učebnicích
KK Názorně propojuje jednotlivé OV s klíčovými kompetencemi a s úlohami v učebnicích. Přehledně ukazuje, jak práce s učebnicí rozvíjí KK v rámci každého výstupu
MS Formuluje mezioborové souvislosti u každého OV zvlášť, s odkazy do učebnic ostatních oborů. Obsahuje dílčí návrhy na integraci učiva
PT Předkládá metodicky zpracované projekty k realizaci každého průřezového tématu, vždy pro obě vzdělávací období. Obsahuje návrhy na začlenění PT do ročníků a předmětů. Uvádí úlohy a činnosti pro realizaci PT v učebnicích
ŠVP Souhrnně představuje přehlednou pomůcku k tvorbě osnov pro Školní vzdělávací program

Realizační tým využije Průvodce při tvorbě ŠVP

• při formulaci výchovných a vzdělávacích strategií (Manuál 3.3.2)
• při začlenění průřezových témat do ŠVP (Manuál 3.3.4)
• při časovém, obsahovém i organizačním vymezení jednotlivých předmětů (Manuál 3.5)
• při rozpracování očekávaných výstupů, zařazení průřezových témat do ročníků i předmětů, vytyčení mezioborových souvislostí a návrhů na integraci učiva (Manuál 3.5)
• pro přípravu výuky v předmětu v ŠVP (formulace výchovných a vzdělávacích strategií v předmětu, propojení výstupů s kompetencemi, obsahem učiva a postupy v učebnicích, distribuce učiva v časově-tematických plánech, začlenění a návrh realizace průřezových témat...)

Vyučující při výuce během školního roku využije

 konkrétní postupy pro osvojování výstupů (a rozvoj KK), odkazy na práci s učebnicemi u každého OV a odkazy na mezioborové souvislosti s ostatními obory (opět u každého OV)
 časově-tematické plány, které učivo učebnic Modré řady rozdělují po týdenních celcích a propojují s OV, KK i mezioborovými souvislostmi
 projekty k průřezovým tématům – rozpracované vždy pro obě vzdělávací období; přehled učiva, které v učebnicích Modré řady podporuje realizaci každého PT
• Průvodce jako přehledný zásobník možností, bude-li hledat radu pro dosažení konkrétního OV, pro mezioborové souvislosti u některého učiva, pro dílčí realizaci PT ve svém předmětu atp.
• Průvodce tak pedagogovi zajistí dosažení všech výstupů v daném období a rozvíjení všech kompetencí; umožní mu realizovat každé průřezové téma dle vlastního výběru v kterémkoli období. 
• pro výuku s využitím Průvodce se pedagogovi osvědčí učebnice Modré řady, ucelené edice pro 1. stupeň, splňující požadavky RVP; Průvodce zároveň slouží jako metodická příručka pro výuku dle RVP ke každé z nich.

Průvodce si objednáváte po částech dle vlastního výběru


Průvodce má formu šanonu na vkládání listů A4. Koupíte-li si Základní sestavu, můžete si k ní průběžně dokupovat další části podle svého výběru. V Základní sestavě najdete podrobný úvod a základní metodiku pro výuku na prvním stupni v oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Rozšiřující části (Průřezová témata, Časově-tematické plány) si můžete průběžně dokupovat dle potřeb a možností školy.


ZÁKLADNÍ SESTAVA

Spolu s praktickým moderním šanonem obdržíte první dvě části:

1. Úvod
Stručné pojednání je věnováno možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřejmě obsahuje návod pro práci s Průvodcem, v němž se dozvíte, jak se v publikaci zorientovat a jak s ní zacházet. Především Vás ale naučí, jak všechny informace, které pro Vás tato metodika má, můžete využít při tvorbě školního vzdělávacího programu a při vlastní výuce. Součástí úvodu je zároveň představení celého projektu včetně obsahu dalších plánovaných částí a anketa, s jejíž pomocí můžete zasáhnout do podoby dalších materiálů, požádat o zasílání informací, nabídnout spolupráci atd.

2. Úlohy a realizace očekávaných výstupů 
Tato část představuje metodickou základnu celého projektu. Každý z celkem 158 OV (očekávaných výstupů) je rozpracován pro příslušný vzdělávací obor a ročník a propojen s učivem a odkazy na práci s učebnicemi. Je vysvětleno, jak daný OV buduje a rozvíjí které KK, a jsou u něj doplněny odkazy na mezioborové souvislosti v ostatních oborech (úlohy a práce s učebnicemi). Zajišťuje v oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět osvojení všech OV a přiměřený rozvoj všech KK. Tato základní metodická část je pro celý projekt stěžejní.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
Mgr. Ondřej Cakl; PaedDr. Hana Mikulenková; doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.; Mgr. Eva Nováková, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková
Obsah
kniha
Rok vydání
2008
Počet stran
228