Rozmanitost přírody 4.+ 5. ročník – pracovní sešit

Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

PRODOS spol. s r. o
ISBN: 9788072302284

Pracovní sešit k učebnici Rozmanitost přírody pro 4. a 5. ročník ZŠ. (Schvalovací doložka MŠMT: č.j. 9885/2008-22)

Více o produktu ↓

59 Kč -2%

0 - 5 ks
59 Kč
6 - 29 ks
59 Kč
30 a více ks
58 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Rozmanitost přírody 4.+ 5. ročník – pracovní sešit : 9788072302284

59 Kč

Více o produktu

Pracovní sešit k učebnici Rozmanitost přírody pro 4. a 5. ročník ZŠ. (Schvalovací doložka MŠMT: č.j. 9885/2008-22) Pracovní sešit k novinkové publikaci Rozmanitost přírody stejně jako učebnice vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě, což představuje řada zajímavých úkolů určených jak individuálnímu řešení, tak i ke vzájemné spolupráci žáků ve dvojici či skupině. Žáci se mimo jiné učí pracovat s alternativními informačními zdroji (encyklopedie, odborná literatura, slovníky, internet). Prostřednictvím projektů si osvojují kompetenci aplikovat získané vědomosti a dovednosti do praktického života. 

Komplet učebnic Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník ZŠ je koncipován tak, aby pokryl zásadní požadavky kladené na tento obor dle vymezení v RVP ZV. Graficky moderně zpracované učebnice v celku a ve vzájemné součinnosti posilují prvky tzv. mezipředmětových vztahů. Řazení učiva, jeho kombinace a propojování je plně v kompetenci učitelů, především díky rozdělen učební látky do relativně samostatných tematických bloků. Návrhy práce s učebnicí i způsobů zpracování pedagogických materiálů k této učebnici naleznete v Průvodci výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období, nabízeném v nakladatelství Prodos.

Výrobce
PRODOS spol. s r. o
Jazyk
čeština
Autor
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Obsah
pracovní sešit
Rok vydání
2008
Počet stran
40