Schritte international 2 Audio-CDs zum Kursbuch

Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht

Hueber Verlag
ISBN: 9783190418527

Šestidílná učebnice pro střední školy, má schvalovací doložku MŠMT. - 2 poslechová CD k 2. dílu

Více o produktu ↓

598 Kč -16%

0 - 5 ks
598 Kč
6 - 29 ks
592 Kč
30 a více ks
586 Kč

Dodání na sklad do 5 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Schritte international 2 Audio-CDs zum Kursbuch : 9783190418527

598 Kč

Více o produktu

Šestidílná učebnice pro střední školy, má schvalovací doložku MŠMT. - 2 poslechová CD k 2. dílu Učebnice si získala velký ohlas zejména díky poslechovému fotoseriálu, který je průkopnickou novinkou k motivaci studentů.

 • 6dílná učebnice vede na úroveň B1 (42 lekcí).
 • Vložený CD-disk s poslechovými texty k pracovnímu sešitu a cvičeními na PC.
 • Slovníček s překladem pracovních pokynů obsahuje navíc jednoduše vysvětlenou gramatiku, tipy na učení, profesně orientované projekty a konverzační podněty.
 • „Zwischenspiel“ – reálie zábavnou formou.
 • Pracovní sešit obsahuje též fonetická cvičení, sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia, podněty k autonomnímu učení, přípravné úkoly na zkoušky, modelové testy.
 • Metodická příručka obsahuje vedle metodických pokynů také návrhy na diferenciaci úkolů ve skupině podle stupně obtížnosti, testy ke každé lekci a doplňková cvičení a hry.
 • Online-podpora na www.hueber.de.
 • Interaktivní metodická příručka umožňuje učiteli přípravu na počítači a dá se využít i pro práci s interaktivní tabulí (viz něm. katalog str. 26).
 • Informace k CD-ROMu pro interaktivní tabuli viz str. 18 a něm. katalog str. 26.
 • Intensivtrainer – cvičebnice s klíčem a testy pro samostatnou domácí přípravu ke všem dovednostem, gramatice a slovní zásobě.
 • DVD k 1. a 2. dílu ISBN 301851-9 – pět zábavných příběhů pro začátečníky doplněné sekvencemi k reáliím a pracovními listy (viz něm. katalog str. 26).
 • CD-ROM je doplňkový materiál pro samostudium.
 • Novinka: Četba na úrovni A1 obsahuje další příběhy s protagonisty seriálu – 231851-1.
 • Novinka: Schritte international im Berufmateriály pro profesní přípravu vhodné pro odborné školy i firemní kurzy (viz něm. katalog str. 31).

Výrobce
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Autor
Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht
Obsah
Audio-CD
Počet stran
90 min
Úroveň
A1