Sprechen Sie Deutsch? 2 kniha pro studenty

Dusilová a kol.

POLYGLOT
ISBN: 9788086195131

učebnice němčiny pro střední a jazykové školy - učebnice

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

458 Kč * 468 Kč
-2%

0 - 4 ks
458 Kč
5 a více ks
453 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 458 Kč.

Skladem

Související k produktu

Sprechen Sie Deutsch? 2 kniha pro studenty : 9788086195131

458 Kč

Více o produktu

učebnice němčiny pro střední a jazykové školy - učebnice

Sprechen Sie Deutsch? - 2. díl

  • Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic.
  • Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu a náměty k mluvenému a psanému projevu.
  • Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky.
  • Učebnicový soubor Sprechen Sie Deutsch? se skládá z vlastní žákovské učebnice, audio CD nebo kazet a knihy pro učitele.
  • Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk.
  • Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce ve 2. díle umožňují dosažení referenční úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.
  • K základnímu obsahu studentské knihy se v učitelské knize přidává jak komplet testů ke kopírování, tak metodické poznámky ke gramatice, vysvětlivky k slovní zásobě a reáliím.
  • Praktickou součástí publikace je i klíč ke cvičením na rozšířených okrajích.

Výrobce
POLYGLOT
Jazyk
němčina
Autor
Dusilová a kol.
Obsah
kniha
Úroveň
A2 - B1