Time to talk 1 - kniha pro studenty

Peters, Gáf

POLYGLOT
ISBN: 9788086195117

Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. Má doložku MŠMT ČR. - učebnice

Více o produktu ↓

308 Kč -10%

0 - 5 ks
308 Kč
6 - 29 ks
305 Kč
30 a více ks
302 Kč

Dodání na sklad do 7 pracovních dní.
Doba dodání se může změnit v závislosti na rychlosti dodání produktu nakladatelem!

Související k produktu

Time to talk 1 - kniha pro studenty : 9788086195117

308 Kč

Více o produktu

Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. Má doložku MŠMT ČR. - učebnice

Didaktické zpracování učebnice Time to Talk nabízí uplatnění různých metodických postupů a forem práce (samostatná práce, párová práce, skupinové vyučování, frontální vyučování), které přispívají k vytvoření pozitivního vztahu k učení a podněcují aktivní účast studentů v hodinách. Učebnice studenty uvádí do běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a kulturou anglicky mluvících zemí. Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět anglický jazyk. První díl učebnice je rozdělen do 11 lekcí (6. a 11. lekce jsou opakovací) a poskytuje materiál na 120 až 140 hodin výuky. Je určen začátečníkům a vede ke zvládnutí základních slovesných časů (přítomného prostého a průběhového, minulého prostého a průběhového a budoucího prostého) a dalších klíčových jevů. Celková slovní zásoba činí zhruba 800 slov týkajících se běžných témat každodenní komunikace. Součástí učebnice je i pracovní sešit, který obsahuje doplňková cvičení na výslovnost, pravopis, slovní zásobu a gramatiku. Učebnice vychází z pravidel britské angličtiny, a to jak po stránce gramatické, tak i z hlediska výslovnosti a pravopisu.

Výrobce
POLYGLOT
Jazyk
angličtina
Autor
Peters, Gáf
Obsah
kniha
Rok vydání
2008
Úroveň
A1 - Beginner