Vente 2 Učebnice

F. Marín, R. Morales, A. Ibánez

Edelsa
ISBN: 9788477110965

Učebnice Vente je určena pro starší dospívající a dospělé studenty na středních a jazykových školách.

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

551 Kč * 599 Kč
-8%

0 - 4 ks
551 Kč
5 a více ks
546 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 551 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Související k produktu

Vente 2 Učebnice : 9788477110965

551 Kč

Více o produktu

Učebnice Vente je určena pro starší dospívající a dospělé studenty na středních a jazykových školách.

Vente

Cílem určujícím koncepci 2. dílu řady učebnic Vente jsou jazykové dovednosti stupně B1+ SERR (schopnost poradit si s většinou každodenních situací, psát jednoduché souvislé texty o známých tématech, popsat zážitky a události, vysvětlit své názory a plány). Student nalezne známé prostředí světa, jež ho obklopuje, světa moderních technologií, módních trendů a všudypřítomného internetu, světa, jehož podstatou jsou však i nadále mezilidské vztahy a především vzájemná komunikace. Bohatý materiál učebnice poskytuje učiteli během výuky potřebné zázemí, zároveň mu však nechává dostatečně volný prostor k výběru, doplnění, potlačení, nebo naopak rozvinutí jednotlivých oddílů. Učebnice se vyznačuje jednoduchostí v použití a jasnou organizací obsahů. Práce je rovnoměrně rozložena podle všech čtyř kompetencí. Autentické texty, pestrá skladba cvičení a v neposlední řadě kvalitní audio a video nahrávky zajišťují hodině přitažlivost a spád a pomáhají udržet pozornost a zájem studentů. Přiměřené tempo výuky a srozumitelná jednoduchá zadání usnadňují systematickou práci s mluvnicí, doplněnou pomocnými nástroji v rámečcích, cvičeními a možností sebehodnocení. Práce se slovní zásobou a mluvnicí, procvičování mluveného i písemného projevu interaktivně, vychází opět z reálných situací a pro studenty přístupných a rozmanitých jazykových ukázek. V lekcích již nejsou zařazovány bloky Pronunciación y Ortografía, ale je na učiteli, ve které části výuky je či není důležité opravovat studenty ve výslovnosti a pravopisu. Výuka spočívá na aktivním zapojení studentů a návaznosti na již získané vědomosti z předchozího dílu. K osvěžení a procvičení znalostí z předchozího dílu předchází nultá lekce, která je opakováním slovní zásoby a mluvnice a jejich následné využití ke komunikaci. Na konci je opakovací test (Test de repaso)Následuje 14  lekcí uváděných vždy fotografiemi a video ukázkami, které pomáhají studentům dobře se orientovat a navedou je na obsah a cíl tématu. Postupně objevují další texty a nové dokumenty k tématu zahrnující a začleňující všechny aktivity do kontextu, které propojují výuku s reáliemi a poznatky z kulturního života Španělska a dalších hispánských zemí. Pro každou část lekce může učitel studentům poskytnout řešení nebo navrhnout jiné možnosti jak s tématem pracovat (viz příručka učitele), průběžně zařazuje do výuky ukázky audio a video.

Galerie

Výrobce
Edelsa
Jazyk
španělština
Autor
F. Marín, R. Morales, A. Ibánez
Obsah
brožovaná
Rok vydání
2014
Úroveň
B1, B1+