Výchova k finanční gramotnosti UČ

Kašová Jitka

Fraus
ISBN: 9788074896217

Výchova k finanční gramotnosti vychází z dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ. Umožňuje žákům získat dovednosti potřebné k zodpovědnému finančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému a efektivnímu využívání peněz. Je proto žádoucí, aby žáci pracovali s věrohodnými číselnými...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

209 Kč

0 - 4 ks
209 Kč
5 a více ks
207 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 209 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Výchova k finanční gramotnosti UČ : 9788074896217

209 Kč

Více o produktu

Výchova k finanční gramotnosti vychází z dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ. Umožňuje žákům získat dovednosti potřebné k zodpovědnému finančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému a efektivnímu využívání peněz. Je proto žádoucí, aby žáci pracovali s věrohodnými číselnými údaji. Z tohoto důvodu byla ve 2. vydání provedena: • aktualizace týkající se legislativních změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem; • úprava cen zboží a služeb; • úprava dat v úkolech a cvičeních; • aktualizace map a statistických údajů.

Výchova k finanční gramotnosti vychází z dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ. Umožňuje žákům získat dovednosti potřebné k zodpovědnému finančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému a efektivnímu využívání peněz. Je proto žádoucí, aby žáci pracovali s věrohodnými číselnými údaji. Z tohoto důvodu byla ve 2. vydání provedena: • aktualizace týkající se legislativních změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem; • úprava cen zboží a služeb; • úprava dat v úkolech a cvičeních; • aktualizace map a statistických údajů.

Charakteristika učebnice:

 • zvyšuje úroveň finanční gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogického sboru a rodičů
 • pomáhá k osvojení potřebných dovedností pro osobní i profesní život - žáci se naučí spravovat osobní a rodinné finance a orientovat se ve světě finančních nabídek a produktů
 • její obsah je vhodné zařazovat jednak do jednotlivých vyučovacích předmětů (zejména do matematiky, občanské výchovy a základů společenských věd), jednak je možné jej vyučovat jako samostatný povinně volitelný předmět
 • obsahuje kvalitní doprovodné fotografie a zábavné ilustrace
 • je podpořena řadou seminářů vedených vyškolenými lektory (zkušení pracovníci AISIS)

Výchova k finanční gramotnosti zahrnuje soubor produktů, který umožní základním školám a nižším ročníkům víceletých gymnázií kvalitně vzdělávat své žáky ve finanční oblasti. Svým pojetím splňuje řadu cílů a očekávaných výstupů z různých vzdělávacích oblastí, oborů a průřezových témat. Souvisí s matematikou, mediální výchovou, informatikou, jazykovou komunikací, výchovou k občanství a výchovou demokratického občana. Z toho je zřejmé, že materiály lze využít v různých vyučovacích předmětech stejně dobře jako s nimi pracovat v samostatném předmětu.

Učivo je rozděleno do 12 samostatných lekcí, které zahrnují témata:

 • Hospodaření domácnosti
 • Dovolená
 • Kupujeme auto
 • Svět peněz
 • Náklady na bydlení
 • Nové bydlení
 • Zodpovědné zadlužování
 • Výhodné nakupování
 • Spoření a investice
 • Smlouvy

Pořadí lekcí není závazně dané a tvoří tedy samostatné celky. Děti si budou umět získat dostatek důvěryhodných informací, vyznají se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, uvědomí si důsledky svého rozhodnutí a nenechají se zmanipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Kašová Jitka
Obsah
kniha
Rok vydání
2020
Počet stran
104
Rozměry
210 x 297