Zeměpis 9 pro ZŠ a VG (nová generace) učebnice

Miroslav Marada, Martin Hanus, Klára Hulíková Tesárková, Eva Janská, Vít Jančák, Libor Jelen, Tomáš Matějček, Josef Novotný, Martin Ouředníček, Tereza Kocová, Alena Dupalová

Fraus
ISBN: 9788074893100

Poslední z nové řady učebnic zeměpisu pro ZŠ a VG tzv. nové generace je učebnicí, která se v rozhodující míře věnuje globalizaci z různých úhlů pohledu a jejímu vlivu na regionální problematiku a běžný život občana. Otevírá prostor pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí, především...

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

199 Kč

0 - 4 ks
199 Kč
5 a více ks
197 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 199 Kč.

K odeslání do 7 pracovních dní.

Balíkovna za 59 Kč !

Související k produktu

Zeměpis 9 pro ZŠ a VG (nová generace) učebnice : 9788074893100

199 Kč

Více o produktu

Poslední z nové řady učebnic zeměpisu pro ZŠ a VG tzv. nové generace je učebnicí, která se v rozhodující míře věnuje globalizaci z různých úhlů pohledu a jejímu vlivu na regionální problematiku a běžný život občana. Otevírá prostor pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí, především sociálních, personálních, občanských a komunikativních.

Učebnice zeměpisu pro 9. ročník klade v učivu důraz na práci s vědomostmi a dovednostmi nabytými v předešlých ročnících a na jejich využití při řešení rozmanitých situací. Autoři jednotlivých kapitol se proto nesnažili podat vyčerpávající přehled daného tématu, ale spíše vybrat témata a informace vypovídající o aktuálních problémech, probíhajících procesech a jejich dopadech na přírodní prostředí i lidskou společnost. Právě posledně zmíněné environmentální hledisko, tedy vzájemné ovlivňování přírody a společnosti, prolíná celou učebnicí i pracovním sešitem.

 Charakteristika učebnice:

 • Rozsah učiva byl upraven tak, aby odpovídal jednohodinové týdenní dotaci.
 • Učebnice vychází z tzv. konstruktivistického pojetí, zjednodušeně řečeno: „zamysli se, co už o tématu víš – dozvěz se, jak to je (z učebnice nebo vyhledej) “.
 • Pozornost je věnovaná jak zdůraznění jevů a procesů, které mají obecný charakter, tak jevů specifických pro Česko.
 • Učebnice zahrnuje řadu úkolů a pracovních aktivit různé náročnosti, širší rozpracování jednotlivých témat je v pracovním sešitu.

Učebnice zahrnuje následující tematické celky:

 • Proměny současného světa
 • Globalizace v hospodářství
 • Kulturní globalizace
 • Globální problémy životního prostředí
 • Politická globalizace
 • Rozdíly ve vyspělosti zemí
 • Zdroje globálního vývoje
 • My a propojený svět

Galerie

Výrobce
Fraus
Autor
Miroslav Marada, Martin Hanus, Klára Hulíková Tesárková, Eva Janská, Vít Jančák, Libor Jelen, Tomáš Matějček, Josef Novotný, Martin Ouředníček, Tereza Kocová, Alena Dupalová
Obsah
šitá brožovaná
Rok vydání
2017