Ziel B2/2 Lösungen zum Arbeitsbuch

Hueber Verlag
ISBN: 9783196816747

klíč správných řešení k pracovnímu sešitu - 2. díl, lekce 9 - 16

Více o produktu ↓


Jste škola? Zašlete nám seznam učebnic na email pro individuální kalkulaci.

127 Kč * 150 Kč
-15%

0 - 4 ks
127 Kč
5 a více ks
126 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 127 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Ziel B2/2 Lösungen zum Arbeitsbuch : 9783196816747

127 Kč

Více o produktu

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ U některých učebnic, pracovních sešitů vydávaných s CD-ROM, DVD nakladatelství Hueber Verlag jsou aktuálně tyto komponenty nahrazovány modernější verzí audio a video poslechů ke stažení. Tyto poslechy si můžete jednoduše přehrát na telefonu i v počítači! Tak jak nám nakladatelé posílají nová vydání aktualizujeme i naše popisky a názvy.

klíč správných řešení k pracovnímu sešitu - 2. díl, lekce 9 - 16 Ziel
Nová učebnice Ziel se skládá ze základního výukového programu (Basislernprogramm) a doplňkových multimediálních komponent.

* Ziel zohledňuje individuální cíle studujících, jejich dosavadní zkušenosti a znalosti.
* Umožňuje flexibilitu v tempu studia a podporuje autonomní učení na bázi Evropského jazykového portfolia. * Učebnice je členěna v každé úrovni do dvou dílů po 8 lekcích.
* Charakteristickým rysem je bohatá škála nabídky cvičení v pracovním sešitě a doplňkových komponentech
   s ohledem na diferenciaci podle potřeb uživatelů (např. rozdělení dle obtížnosti apod.), což umožňuje
   individuální přístup ke studentům a podporuje samostatné učení.

Učebnice:
* Každá lekce obsahuje 7 stran základního učiva, 3 stránky přehledu (cíle, gramatika, komunikační
   prostředky) a dvojstránku s fotografiemi pro projektovou práci.
* Každá lekce se věnuje jednomu obecnému tématu a jednomu komunikačnímu cíli definovanému v SERR. * Lekce jsou uspořádány podle mírně stoupající obtížnosti, ale v případě potřeby je lze probírat i
   na přeskáčku.

Pracovní sešit
* Obsahuje cvičení ke slovní zásobě, gramatice, psaní (tvorba textů, diktáty), čtení, fonetice, aktivní slovní
   zásobu a seznamuje se zkouškovými úlohami.
* Integrovaný kombinovaný nosič CD/CD-ROM obsahuje vedle poslechových textů k pracovnímu sešitu a
   fonetických cvičení také materiály pro samostudium – slovníček, přehled gramatiky, portfolio a poznámky
   k reáliím a testy k lekcím.
* Profesně orientované pracovní listy ve formě kopírovatelných předloh budou k dispozici na internetu a jsou
   součástí metodické příručky.
* Doplňkový CD-ROM nabízí rozšiřující materiály, texty, úkoly a cvičení k samostatnému studiu.
* DVD s pracovními listy obsahuje doprovodný filmový materiál ke každé lekci.
* Bezplatný internetový servis na adrese www.hueber.de.

Výrobce
Hueber Verlag
Jazyk
němčina
Obsah
paperback
Počet stran
80
Úroveň
B2