Výuková příručka Odyssée, metoda francouzštiny jako cizího jazyka (FLE) pro starší dorost a dospělé, úroveň A1úroveň A2úroveň B1úroveň B2. Každá úroveň obsahuje učebnici, pracovní sešit a učitelskou příručkuŽivá a aktuální témata frankofonních reálií se soustředila na jazykové potřeby studentů, aby je povzbudila ke komunikaci a jednání. Zvláštní pozornost je věnována sociokulturním souvislostem s důrazem na sociální, profesní a volnočasové interakce a aktivní praxi mediace. Motivující úkoly a projekty. Množství praktických činností, které využívají možností, které nabízejí nové technologie. Osvědčená rovnováha mezi dovednostmi a gramatikou, slovní zásobou a fonetikou.