Počet titulů: 101

Informace o kategorii

Cambridge English Readers je zjednodušená anglická četba pro dospělé od nakladatelství Cambridge University Press. Cambridge English Readers je rozděleno podle obtížnosti do sedmi úrovní. Knihy jsou k dispozici buď samostatně nebo s poslechovým CD/ CD-ROMem. Součástí knihy jsou doplňkové aktivity na správné porozumění textu a vysvětlení obtížných slov. Mezi nejprodávanější patří Cambridge English Readers 3 The Ironing Man, Cambridge English Readers 3 The House by the Sea, Cambridge English Readers 3 Just Good Friends, Cambridge English Readers 6 Murder Maker, Cambridge English Readers 3 How I Met Myself...