Počet titulů: 29

Informace o kategorii

Dominoes je zjednodušená anglická četba pro dospělé nakladatelství Oxford University Press. Dominoes je rozděleno podle obtížnosti do čtyř úrovní. Knihy jsou k dispozici buď samostatně nebo s poslechovým CD/ CD-ROMem/ Multi-ROmem. Součástí knihy jsou doplňkové aktivity na správné porozumění textu, další cvičení. Úroveň 3 je určena studentům na úrovni Pre-Intermediate - B1 a pokrývá slovní zásobu 1000 slov.