Počet titulů: 74

Informace o kategorii

Dominoes je zjednodušená anglická četba pro dospělé nakladatelství Oxford University Press. Dominoes je rozděleno podle obtížnosti do čtyř úrovní. Knihy jsou k dispozici buď samostatně nebo s poslechovým CD/ CD-ROMem/ Multi-ROmem. Součástí knihy jsou doplňkové aktivity na správné porozumění textu, další cvičení. Úroveň Starter je určena studentům na úrovni A1 – Beginner a pokrývá slovní zásobu 250 slov.