Počet titulů: 78

Informace o kategorii

Motivujte studenty o nové a aktualizované texty, témata a úkoly. Zvyšte dynamiku třídního času pomocí činností pro poslech videa. Cvičit a rozvíjet jazyk s online praxí - včetně zvukových videí a interaktivních videí spojených s praktickou angličtinou. Spravujte všechny své učební materiály s Centrem pro učitele. Zobrazte obsah kurzu na obrazovce pomocí nástroje pro prezentaci v učebně.