Počet titulů: 30

Informace o kategorii

Druhé vydání oblíbené učebnice angličtiny pro teenagery English in Mind. Výběr témat v English in Mind (2nd Edition), nápadité texty a cvičení, atraktivní design je dokonale přizpůsoben zájmům studentů, věku a jejich schopnostem. To vše zajišťuje efektivní výuku jazyka. Každá úroveň kurzu English in Mind (2nd Edition) obsahuje 80-90 hodin výuky s možností prodloužení. Úroveň English in Mind (2nd Edition) Starter je určena pro úplné začátečníky a English in Mind (2nd Edition) Level 1 je pro studenty základní úrovně, obsahuje 16-stránkový startovací úvod. English in Mind (2nd Edition) úrovně 2 až 5 je pro studenty na mírně pokročilé až pokročilé úrovně. Nápaditá témata v English in Mind (2nd Edition) jako například divy světa, reality show a globální problémy evokují zájem teenagerů a rozvíjí jejich schopnosti. Projekty v English in Mind (2nd Edition)umožní studentům vybudovat své vlastní jazykové portfolio a rozvíjet se nezávisle na ostatních. 'Culture in Mind' English in Mind (2nd Edition) na základě článků poskytuje studentům vhled do různých aspektů kultury v celém anglicky mluvícím světě. 'Fiction in Mind' v English in Mind (2nd Edition) úrovni 3 a' Literature in Mind' v English in Mind (2nd Edition) úrovni 4 a 5 poskytne další praxi čtení. Teacher's Resource Pack obsahuje extra kopírovatelné aktivity a testy, dává učitelům hodně podpory a flexibility.Zábavné fotopříběhy v English in Mind (2nd Edition) dávají studentům cit pro současnou mluvenou angličtinu. Sekce 'Study Help' a 'Skills Tips' v English in Mind (2nd Edition) poskytují studujícím speciální podporu a poradenství. Silné zaměření na gramatiku a slovní zásobu poskytuje solidní základ pro efektivní výuku jazyků. English in Mind (2nd Edition) DVD-ROM obsahuje hry, cvičení a další videa, dramata, fotoreportáže. Vocabulary bank v English in Mind (2nd Edition) s dalšími cvičení na podporu mluvení a rozvoj slovní zásoby. NOVINKA! Online pracovní sešity English in Mind (2nd Edition) nyní k dispozici.