Počet titulů: 63

Informace o kategorii

English Plus je anglický kurz pro víceletá gymnázia a základní školy, které se jazykově profilují. English Plus má přehlednou strukturu lekce s jasně definovanými cíly a výstupy I can. English Plus nabízí v každé lekci: Extra Listening and Speaking, Curriculum Extra, Culture, Vocabulary Puzzles. English Plus je kurz vhodný i pro smíšené třídy - Sekce Finished? zaměstná rychlejší studenty, odstupňované testy a cvičení v pracovním sešitu a kopírovatelné aktivity s nápady pro pomalejší i rychlejší žáky v metodice English Plus. English Plus má pracovní sešit s anglicko-českým slovníčkem a přehledem gramatiky v češtině. Doplňkem kurzu jsou iTools pro interaktivní tabule a společné DVD pro všechny čtyři díly. English Plus nabízí více než 60 editovatelných testů ke každému dílu na MultiROMu