Počet titulů: 21

Informace o kategorii

English Result je zcela nová učebnice obecné angličtiny pro dospělé, každá lekce je rozdělena do dvoustran se spoustou zajímavých aktivit, jedna stránka v každé lekci je zaměřena na psaní. English Result je součástí RESULT SERIES, v prodeji je také Exams Result a Business Result. English Result klade důraz na motivaci studenta, každá hodina má jasně definovaný cíl. Kurz English Result je doplněn videoreportážemi o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemí. Součástí kurzu English Result jsou iTools pro interaktivní tabule.