Počet titulů: 32

Informace o kategorii

Express Publishing nabízí dvě série zjednodušené anglické četby pro dospělé Classic Readers a Graded Readers, které se dále dělí podle obtížnosti. Knihy jsou k dispozici buď samostatně nebo s poslechovým CD/ DVD. Součástí knihy jsou doplňkové aktivity na správné porozumění textu a vysvětlení obtížných slov. Mezi nejprodávanější patří Graded Readers 4 Portrait Dorian Gray, Graded Readers 2 Dr Jekyll and Mr Hyde, Classic Readers 2 Oliver Twist nebo Classic Readers 2 Around the World in 80 Days.