Počet titulů: 36

Informace o kategorii

Language Leader představuje nový směr ve výuce angličtiny dospělých a studentů VOŠ a VŠ. Language Leader je skvělá kombinace stimulujících témat, aktuálních informací a systematické výuky jazykových dovedností a slovní zásoby. Language Leader rozvíjí excelentní komunikaci, buduje analytické schopnosti a pomáhá vytvoření dobrých studijních návyků. Language Leader Active teach nabízí učebnice v digitální podobě s interaktivními aktivitami, pracovními listy spoustou gramatických a lexikálních cvičení a další podporou pro učitele. Novinkou Language Leader je Online workbook - přístupný kdekoliv a kdykoliv na internetu - student neztrácí čas a může se učit doma, v kanceláři, knihovně apod. Interaktivní cvičení poskytují studentovi okamžitou zpětnou vazbu, jsou automaticky hodnocena - učitelům šetří čas a poskytují monitoring jednotlivců i celých skupin.