Počet titulů: 13

Le francais ENTRE NOUS 2 PS

Fraus
ISBN: 9788072389285

Pracovní sešit obsahuje řadu cvičení od „tradičních" až po aktivity herního charakteru a je určen k systematickému...

Detailní informace →

219 Kč
K odeslání do 3 dnů

Informace o kategorii

Le francais ENTRE NOUS je francouzský kurz pro děti a mládež. Učebnice je rozdělena do osmi tematických celků (1. lekce doporučená jako audioorální - audiovizuální kurz), rozvíjejících všechny komunikativní řečové dovednosti. Učebnici doprovází poslechy pro žáky v mp3. Cvičení jsou zaměřena na vyvážené osvojování všech komunikativních řečových dovedností (kromě dovednosti psaní, která je rozvíjena v pracovním sešitě) a přiblížení reálií frankofonních zemí. Na konci každé lekce najdeme písničky, hry, básničky, jazykolamy a důležité shrnutí - Už umím s příklady, jehož prostřednictvím jsou žáci systematicky vedeni k sebehodnocení. Rozvoj autonomie žáků je podpořen taktéž četnými prvky projektové výuky a samostatnou „projektovou" lekcí.