Počet titulů: 10

Informace o kategorii

Kategorie je tematicky zaměřena na oblast lékařství a sociálního zabezpečení. Tituly jsou vhodné pro kurzy na vysokých školách nebo pro profesionály, kteří si potřebují rozšířit svou odbornou slovní zásobu.