Počet titulů: 11

Let´s Explore 1 Workbook CZ

Oxford University Press
ISBN: 9780194051231

Česká edice pracovního sešitu. Pracovní sešit obsahuje instrukce v češtině i v angličtině, anglicko-český slovníček a...

Detailní informace →

297 Kč
K odeslání do 7 dnů

Let´s Explore 2 Workbook CZ

Oxford University Press
ISBN: 9780194051484

Česká edice pracovního sešitu. Pracovní sešit obsahuje instrukce v češtině i v angličtině, anglicko-český slovníček a...

Detailní informace →

297 Kč
K odeslání do 7 dnů

Informace o kategorii

Ucelená 9 dílná série pro základní vzdělávání. Učebnice Let’s Explore a Explore Together jsou vytvořeny speciálně pro žáky mladšího školního věku v  České republice. Obsah učebnice Let’s Explore a Explore Together provází žáky angličtinou na úrovni, která je v souladu s jejich mentálním vývojem. Téma „zkoumání“ je vybízí, aby se vydávaly na vzrušující dobrodružství a objevovaly svět kolem sebe. Prozkoumejte společně jednu lekci, abyste viděli, co činí tento kurz dokonalou výukovou zkušeností pro žáky prvního stupně.

Pro žáky:

Vše, co žák potřebuje k výuce v hodinách i doma Podněcujte učení se angličtiny s pomocí veselých a barevných učebnic a pracovních sešitů. Učebnice obsahují rytmické říkanky, příběhy, procvičování čísel, abecedy a mnoho dalšího! Pracovní sešit pomáhá dětem s učením nejen v hodinách angličtiny, ale i mimo ně. Jsou v něm instrukce ke cvičením v češtině, anglicko-český slovníček, obrázkový slovníček a veselé vystřihovánky, které si děti vyrobí a poté si s nimi mohou hrát. V pracovním sešitě je také přístupová karta na webové stránky, aby si rodiče mohli stáhnout zvukové nahrávky a procvičovat s dětmi angličtinu i doma. Na webových stránkách pro žáky jsou nejen animované příběhy a písničky z kurzu, ale i hry, aby si děti mohly procvičovat angličtinu doma a podělit se o příběhy a písničky s rodiči.

Materiály pro vyucující:

Vše, co potřebujete k vytvoření kvalitních a zároveň poutavých výukových hodin Metodická příručka v češtině poskytuje komplexní poznámky ke každé hodině, včetně dalších navržených činností pro upevnění a rozšíření učiva každé hodiny, kulturní okénka, jazykové rady a rady pro výuku.

Metodická příručka pro učitele dále obsahuje přístupovou kartu k multimediálmu obsahu (Classroom Presentation Tool), který vám umožní koncipovat výuku tak, aby žáci byli motivovaní a aktivně se zapojovali; na obrazovce jsou integrovány učebnice, pracovní sešit, nahrávky a videa. Procvičovat. Hrát si. Upevňovat znalosti a dovednosti. Zaujměte děti materiály z balíčku pro učitele - Teacher’s Resource Pack. V něm najdete 80 karet s obrázky velikosti A4, barevné plakáty, karty s příběhy a maňáska pejska Luckyho.

Webová stránka pro učitele zahrnuje 80 karet se slovy a kopírovatelné pracovní listy související s příběhy na DVD a s tématy zkoumání v rámci mezipředmětových vztahů. Pro práci se žáky různých jazykových úrovní zde najdete také pracovní listy pro upevnění a rozšíření učiva. Materiál na doplňkovém DVD podnítí děti k povídání si o dění v reálném světě. Využijte ho jako motivaci k zapojení všech dětí a povzbuzujte je, aby o tématech přemýšlely, zopakovaly si klíčová slova a zapojovaly se do hovorů.