Počet titulů: 36

Informace o kategorii

Listen and play je anglický kurz pro žáky 1. stupně základních škol od nakladatelství Nová škola s.r.o. Hravou formou se žáci a žákyně seznámí se základními okruhy slovní zásoby i (např. pozdravy, barvy, rodina, číslovky, domácí mazlíčci) a gramatickými jevy uzpůsobenými této věkové skupině.