Nejprodávanější

Počet titulů: 6

#Little Bugs 1 Class A-CD

Macmillan
ISBN: 9781405061544

Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát. Je poněkud...

Detailní informace →

505 Kč
K odeslání do 3 dnů

Little Bugs 1 Busy Book

Macmillan
ISBN: 9781405061506

Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát. Je poněkud...

Detailní informace →

213 Kč
K odeslání do 3 dnů

Little Bugs 1 Pupil´s Book

Macmillan
ISBN: 9781405061490

Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát. Je poněkud...

Detailní informace →

311 Kč
K odeslání do 3 dnů

Little Bugs 1 Story Cards

Macmillan
ISBN: 9781405061537

Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát. Je poněkud...

Detailní informace →

608 Kč
K odeslání do 3 dnů

Little Bugs 2 Flashcards

Macmillan
ISBN: 9781405061629

Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát. Je poněkud...

Detailní informace →

608 Kč
K odeslání do 3 dnů

Little Bugs 1 Flashcards

Macmillan
ISBN: 9781405061520

Little Bugs je dvoudílná učebnice angličtiny pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst a psát. Je poněkud...

Detailní informace →

646 Kč
K odeslání do 7 dnů

Informace o kategorii

Učebnice angličtiny Little Bugs je určena pro děti ve věku od 6 let. Mohou s ní pracovat úplní začátečníci i děti, které si již základy angličtiny osvojily v předškolním věku. Volitelně je možné už od prvního dílu začít vyučovat elementární čtení a psaní s pomocí Busy Book - samostatného pracovního sešitu. Na učebnici Little Bugs navazuje učebnice Big Bugs.

Učebnice Little Bugs 1 a 2 podporují zájem a radost z učení a motivují děti k mluvení v angličtině. Učebnice naučí děti opravdu komunikovat. Děti se neučí pouze izolovaná slova, básničky nebo písničky, ale učí se vyjadřovat své myšlenky pomocí jednoduché angličtiny. Děti se naučí mluvit o sobě, o své rodině, zálibách a o dalších tématech, která se jich dotýkají. Naučí se rozumět otázkám v angličtině a také na ně přirozeně reagovat. Nový jazyk se vyučuje v kontextu. Děti si jazyk osvojují pomocí příběhů, které umožňují do výuky vnést srozumitelným způsobem delší souvislé téma, ikdyž znalosti dětí jsou zatím na nízké úrovni. Metodika výuky je zvolena tak, aby vytvářela dětem prostředí, ve kterém budou přirozeným způsobem angličtinu přijímat. Součástí učebnice jsou vystřihovánky, omalovánky a samolepky, které plní důležitou funkci: děti do osvojování jazyka zapojují všechny smysly a pracují podle pokynů učitele v anglickém jazyce.

Proč se Little Bugs líbí dětem i učitelům?

Hlavní postavičkou v učebnici je housenka Colin v prvním díle a sluníčko Lucy v druhém, kteří společně s ostatními postavami prožívají velká dobrodružství. V každém příběhu vystupují i další postavičky (děti nebo zvířátka). V učebnici jsou velmi zajímavou a zábavnou formou zařazena jednoduchá cvičení, omalovánky a další oblíbené aktivity. Např. v každé hodině, která představuje novou slovní zásobu, je zařazena hraColin’s Favourite Word, při které schová učitel jeden obrázek do obálky a na konci hodiny děti hádají Colinovo oblíbené slovo. Bugs Bingo (na obrázku) je též aktivita, na kterou se děti vždy těší. 

Učebnice respektuje fakt, že u dětí není možné očekávat, že se sami budou učit slovní zásobu. Proto jsou do učebnice zařazeny písničky a rýmovačky, které nenásilnou a zábavnou formou umožní dětem si novou látku zapamatovat. 

Listen and Put on the Stickers procvičuje nejen poslech, ale také vede děti k sebehodnocení. Děti poslouchají a nalepují příslušné nálepky s obrázkem na tělo housenky a tím vytvoří celého Colina v prvním dílu (Lucy v  dílu druhém). Všechny aktivity (včetně Colin’s favourite word) jsou nahrané na audio kazetě/CD, což ulehčuje učitelům práci a nemusí tedy v hodině tolik mluvit.

V obou dílech jsou na konci učebnice dvě strany obrázkového slovníku: Colin’s Crazy Page (1. díl) a Lucy’s Pictionary Page (2. díl). Tento obrázkový slovník netvoří pouze izolovanou část učebnice, ale děti s ním pracují dle pokynů, které mají v každé lekci na procvičení slovní zásoby. Žáci, kteří již čtou a píšou, mohou využít cvičení těchto dovedností. Učitel se může sám rozhodnout, zda je s dětmi bude dělat, nebo je např. použije pouze pro nadané děti ve třídě.

Samostatnou součástí učebnice je Busy Book, která vyučuje elementární psaní a čtení, není však povinnou součástí učebnice.

V obou dílech si děti samy vyrábějí malé knížky (Make the Minibook). Obrázkové podklady najdou na konci učebnice, vystřihnou si je a poskládají do malé knížky. Doma pak mohou s pomocí těchto knížek vyprávět příběh z příslušné lekce a ukázat rodičům, co se ve škole naučily.

Na konci učebnice jsou zařazeny stránky s vystřihovánkami, ze kterých si děti sami vyrábějí další pomůcky, jako jsou například jednoduché loutky a rekvizity, jejichž použití vyžadují aktivity v učebnici.

Metodická příručka je detailně propracovaná a krok za krokem provádí učitele hodinou. Její prostudování je významné i pro zkušené učitele, protože Teacher's Book uvádí k většině aktivit v Pupil's Book úvodní a následné aktivity, bez jejichž provádění by akivity v Pupil's Book ztrácely smysl nebo by jejich použití nemělo kýžený efekt.

Story Cards
Každou lekci učebnice doprovázejí tzv. Story Cards (celkem 8 ke každé lekci) - plnobarevné obrázkové laminované karty formátu A4 na tvrdém papíře. Na Story Cards jsou vyobrazeny scény z příběhu lekce, na rubové straně je pak uveden text příběhu a stručné metodické pokyny. Je to výborná pomůcka pro učitele, která motivuje děti k soustředění na příběh a na jeho interpretaci. Současňuje umožňuje učiteli využít alternativní možnosti práce s příběhem. Tím děti stráví více času prací s příběhem než při použití pouze materiálů v Pupil's Book, což vede k vyšší úspěšnosti osvojení si nového látky. Detailní pokyny pro práci se Story Cards jsou uveden v Teacher's Book u každé lekce.

Flash Cards
Flash Cards jsou podobné karty jako Story Cars. Obsahují však vyobrazení nové slovní zásoby a mají formát A5. Slouží k prezentaci, výuce, procvičování a opakování slovní zásoby. Pokyna pro jejich použití jsou opět uvedeny na příslušných místech Teacher's Book. Karty jsou kvalitně zpracovány tak, aby nedošlo k jejich opotřebení, ikdyž je učitel připevní plastickou hmotou na tabuli případně když s nimi pracují samy děti.

Nahrávky na CD
Učebnici doprovází audio CD s nahrávkami doprovázejícími aktivity v Pupil's Book.

Little Bugs se mohou používat samostatně, nebo v kombinaci s Big Bugs 1 až 4, jako první součást 6dílného kurzu. Jako doplněk Little Bugs jsou vhodné Macmillan Children Readers (úroveň 1 a 2).