Počet titulů: 29

Informace o kategorii

Macmillan English Quest je nová, veselá a velmi pestrá učebnice angličtiny pro děti v 1. a 2. třídě ZŠ. Děti se hravým způsobem učí nový jazyk a současně prostřednictvím angličtiny poznávají svět kolem sebe. Jak děti rostou, učebnice "roste" s nimi. Macmillan English Quest je učebnice, v níž se děti učí jazyk prostřednictvím příběhů (tzv. „story-based approach“). Děti se neučí pouze jednotlivá slova, nýbrž rovněž vyjadřovat myšlenky v jednoduché angličtině.

1. a 2. díl

Hlavními postavami 1. a 2. dílu učebnice Quest (pro 1. a 2. třídu) jsou dvojčata Holly a Harry, jejich kočička Leo a dráček Digi. Pomocí kouzelné počítačové hry se učí angličtinu na příbězích o lidech v různých koutech světa. První díl je určen jak pro děti, které se začínají učit anglicky vůbec poprvé, tak pro ty, které už nějaké základy angličtiny mají. První díl neobsahuje prvky čtení a psaní. V druhém díle je čtení a psaní velmi opatrně zaváděno od 3. lekce.

Metodika
Obsah učebnice byl vytvořen v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce, jehož cíle jsou:

 • rozvoj komunikačních dovedností (poslech a konverzace)
 • získání pozitivního vztahu k učení se cizího jazyka 
 • vybudování úcty a respektu ke spolužákům

Pupil's Book
Kniha pro žáka obsahuje:

 • šest lekcí, ze kterých každá je rozdělená do osmi vyučovacích hodin
 • tři opakovací lekce s názvem Digi Zones, které jsou zařazeny po každé druhé lekci
 • samolepky s novou slovní zásobou, mini flashcards a vystřihovánky na procvičení slovní zásoby
 • CD-ROM, který obsahuje animovanou verzi příběhů, aktivity pro každou lekci, písničky, říkanky a slovní zásobu ke každé lekci

Activity Book
Pracovní sešit obsahuje:

 • 48 stran dalšího procvičování učiva
 • zábavná opakovaní slovní zásoby
 • obrázkový slovník na konci, který si děti samy vybarvují

 

 

 

Teacher's Book

Metodická příručka obsahuje:

Class Audio CD

Obsahuje všechny příběhy, písničky a říkanky na procvičování výslovnosti a ostatní poslechová cvičení. Písně a říkanky mají vždy i karaoke verzi.

  • přehledný sylabus v úvodu, který jasně a detailně popisuje obsah, cíle, rozložení, kompetence a mezipředmětová propojení jednotlivých lekcí
  • podrobné pokyny k práci s učebnicí a ostatními komponenty  
  • doplňkové fotokopírovatelné materiály
  • DIGIBOOK - digitální verzi učebnice včetně poslechů určenou pro interaktivní tabuli
  • „Activity Bank“ – soubor nápadů na hry a další aktivity s „mini flash-cards“
  • „Tips, Options, Fast Finishers, Extra Activities“ - obsahují praktická doporučení na doplňková cvičení přizpůsobená nárokům a šikovnosti dětí
  • přepis textů veškerého materiálu z audio CD