Počet titulů: 14

Informace o kategorii

Učebnice anglického jazyka Move je určena pro jazykové školy, vysoké školy, firemní kurzy angličtiny a všude tam, kde se učitel potýká s nedostatkem hodin. Move je navržena pro 45 hodin výuky. S využitím doplňkových materiálu ji lze rozšířit na 90 hodin výuky. Interaktviní výukový Move CD-ROM pro procvičení angličtiny je součástí každé knihy a obsahuje další cvičení, jazykové hry, z nichž některé jsou provázané s Evropským referenčním rámcem.