Počet titulů: 1

Informace o kategorii

Natural English je moderní kurz pro mládež a dospělé, který přesně podle svého názvu, plní respektuje a odráží pravidla přirozené angličtiny. Natural English pomáhá studentům zaplnit mezery v jejich jazykových znalostech a v užití přirozeného hovorového jazyka při běžné konverzaci. Natural English obsahuje fráze a spojení, která používají rodilí mluvčí. Natural English klade velký důraz na poslech a mluvení a na vybudování správných dovedností u poslechu.