Počet titulů: 71

Informace o kategorii

Šestidílný kurz pro dospělé a mládež New Headway (4th Edition). Novinka: Součástí New Headway (4th Edition) Student´s book je anglicko-český slovníček - úrovně Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate. New Headway (4th Edition) Workbook s s maturitní přílohou - k úrovním Pre-Intermediate a Intermediate. Nejužívanější učebnice New Headway pro středoškoláky a jazykové školy oceněná řadou cen, velmi úspěšná u studentů i učitelů. Zcela nový design a ilustrace, všechny díly aktualizovány, zařazeny nové svěží texty, zajímavé materiály z autentických zdrojů. Zkrácení poslechů a čtení s větším důrazem na konverzační aktivity. New Headway (4th Edition) nabízí množství kopírovatelných materiálů včetně testů a Stop and Check sekce v učitelské příručce, která slouží učiteli k zopakování a konsolidaci probrané látky. Ke všem dílům New Headway (4th Edition) testy ZDARMA.