Počet titulů: 29

Informace o kategorii

New Opportunities jsou moderní učebnice vydané přímo pro věkovou skupinu středoškoláků a zajišťují komplexní přípravu k úspěšnému složení maturity. Cvičení a úkoly v New Opportunities jsou v maturitních formátech a jsou vhodné pro obě části nové maturitní zkoušky. České pracovní sešity New Opportunities v sadě s CD-ROMem pro úrovně Elementary a Pre-Intermediate. Hodinová dotace New Opportunities je 90-120 hodin/úroveň. New Opportunities nabízí Language Problem Solving - sekce k maturitnímu procvičování, Moderní témata a živý jazyk podněcují komunikaci, sekce věnovaná správnému psaní - Writing Help, Can do statement na začátku každé lekce, Communication Workshops - rady pro správné mluvení, psaní. Culture/Literature Focus dává důraz na mezipředmětové vztahy. Review Moduls po každé 2. lekci New Opportunities, Exam Zones - sekce pro maturitní přípravu (v pracovním sešitě). Skills Conner v každé lekci New Opportunities systematicky procvičuje některou z dovedností určených k maturitě. Focus on Writing - doplňování textů, Module Diary - autonomie žáků