Počet titulů: 2

Informace o kategorii

Proficiency Testbuilder jsou cvičné testy s nahrávkou, vysvětlením a nácvikem správných testových technik vedoucí k úspěšnému zvládnutí zkoušky Cambridge Proficiency.