Počet titulů: 1

Informace o kategorii

Italský jazykový kurz NUOVO QUI ITALIA PIÚ je určen pro cizince se znalostí italského jazyka na úrovni B1, kteří chtějí dosáhnout úrovně B2 nebo C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.