Počet titulů: 16

Informace o kategorii

Opportunities je kurz rozdělený do pěti úrovní (Beginner - Upper-Intermediate) určený především pro středoškolské studenty. Vedle obsahové a gramatické bohatosti Opportunities nabízejí pevně sestavený sylabus, plný témat, jež jsou důležitá pro současné studenty. Témata v Opportunities jako věda, literatura, historie a kultura zároveň vzdělávají i kurzu dodávají mezinárodní charakter. Studijní strategie obsažená v celém kurzu Opportunities rozvíjí učební dovednosti studentů, pomáhá jim osvojovat si jak gramatické struktury, tak i slovní zásobu.