Počet titulů: 28

Informace o kategorii

Oxford Bookworms je zjednodušená anglická četba pro dospělé s doplňkovými cvičeními na porozumění, vysvětlivkami klíčových slov a informacemi o autorovi na konci knihy. Oxford Bookworms Library 6 je určena pro studenty na úrovni Advanced - C1 a pokrývá slovní zásobu v rozsahu 2000 - 3000 slov.