Počet titulů: 22

Informace o kategorii

Pasaporte je 5dílný soubor učebnic pro výuku španělštiny jako druhého cizího jazyka (od 12 let). Celý soubor Pasaporte je důsledně zpracovaný podle jednotlivých stupňů SERR pro jazyky a vede studenty od základní úrovně A1 až po pokročilou úroveň C1.