Počet titulů: 30

Informace o kategorii

Real Life je řada učebnic určená pro výuku angličtiny na středních odborných školách. České pracovní sešity Real Life vydané pro úroveň Elementary a Pre-Intermediate pomohou zvládnout angličtinu všem studentům. Český pracovní sešit k Real Life obsahuje pokyny ke cvičením v češtině, AJ-ČJ slovníček s výslovností, český přehled gramatiky, maturitní slovníček, databanku slovní zásoby k české maturitě, 3 maturitní testy, sekce k procvičování maturitních typů cvičení, testy v maturitních formátech. Real Life obsahuje průběžné lekce Active Study Exams pro nácvik zkouškových cvičení. Real Life je vhodné pro třídy se smíšenou úrovní znalostí angličtiny - cvičení v různých stupních obtížnosti. Gramatika je procvičována v přehledných sekcích Grammar2know, Words2know, Phrases2know a Exam Trainer se Self-Assessment nabízí testy a kontrolou pokroku.