Počet titulů: 40

Informace o kategorii

Kompletní autentické testy, některé s přesným popisem postupu při zkoušce najdete v oddílu Business English Certificate testy. Mezi vyhledávané testy BEC Preliminary Practice Tests, Cambridge BEC Preliminary, Practice Tests for the BEC.