Počet titulů: 16

Informace o kategorii

Výkladové slovníky jsou slovníky jednojazyčné. Význam slov je vysvětlen německy s několika příklady. Mezi oblíbené slovníky z naší nabídky patří například Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache - 2008 ed. nebo DUDEN DEUTSCHES UNIVERSALWÖRTERBUCH mit CD 2011.