Počet titulů: 3

Informace o kategorii

Tituly připravují studenty na mezinárodní zkoušky Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" (DSH).