12.10.2021

Alternativní školství se v Česku v poslední době začalo výrazně rozrůstat a rozvíjet. Převládajícími pedagogickými směry v této kategorii u nás jsou bezesporu Montessori a Waldorfské školy. Jak se tyto přístupy k výchově dětí vyznačují a jak se liší od klasického školství i od sebe navzájem? A jak se rozhodnout, zda je toto pro mé dítě vhodná volba, pokud jako rodič zvažuji některou z těchto institucí?

Alternativní školství v Česku aneb kdy dát své dítě do Montessori nebo Waldorfské školy a kdy ne?

Klasická, Montessori a Waldorfská pedagogika
 

Montessori a Waldorfské školy jsou instituce aplikující alternativní pedagogiku. Na rozdíl od klasického školství aplikují individuální přístup k dětem a rozvíjení různorodých vlastností. Montessori pedagogika se zaměřuje na pozitivní podporu dítěte a rozvíjení jeho vlastností a talentů, učení není hodnoceno známkami, aby se děti nevystavovaly zbytečnému stresu. Waldorfská škola se oproti tomu zaměřuje na rozvoj jak intelektuálních, tak praktických manuálních dovedností dětí.
 

Proč je to u nás tak diskutované téma?
 

Problémem je v Česku různá kvalita těchto škol. Protože nikdo jejich fungování nekontroluje, může se stát že si některé školy filosofii, na které je daná pedagogika vystavěna, špatně vyloží a celá výchova dětí pak neprobíhá tak, jak by měla. Kvalitu výuky v konkrétní zvolené instituci už ale musí posoudit sami rodiče – nikdo jiný to v tomto případě za ně neudělá. V Česku jsou totiž všechny Waldorfské a Montessori školy soukromé, protože stát finančně podporuje pouze klasické školní vzdělávání. Občas tedy vznikají mylné předsudky a dojmy, že tyto alternativní školy jsou pouze pro elitu. Nemusí tomu ale tak být. Jde spíše o jiný způsob smýšlení o výchově dětí.
 

Kdy tedy dát své dítě do alternativní školy?
 

Pravdou je, že tyto alternativní přístupy nejsou pro každého, a do Waldorfské či Montessori školy by měli rodiče své děti přihlásit pouze, pokud se s danou pedagogikou a filozofií ztotožňují a chtějí tímto směrem své dítě opravdu vychovávat. Pokud je jediným důvodem k tomuto rozhodnutí snaha se zviditelnit nebo „jít s módou“ či se jinak vyhranit oproti klasickému proudu, a ve skutečnosti se vaše rodičovské smýšlení s touto pedagogikou plně neztotožňuje, nemusí to pro dítě ve výsledku být to nejlepší, co pro ně můžete udělat.
 

Přechod na klasickou školu
 

Také je dobré zvážit, zda se nebude vaše dítě v budoucnu chtít vrátit do klasické státní školy. Děti z těchto alternativních škol mají často problémy s přechodem na klasické vzdělávání, nejsou zvyklé na systém známkování apod. Proto to pro ně může být stresující chvíle. Waldorfské a Montessori školy ale pokrývají spektrum od mateřských, přes základní školy, gymnázia, střední školy, či vzdělávací centra a spolky, takže k tomuto přechodu během vzdělávání dítěte vlastně nemusí nikdy dojít.

Veškerá práva na zde uvedený text jsou vyhrazena. Kopírování částí či celého textu je zakázáno. Pouze se svolením provozovatele!