Český jazyk 2 pro ZŠ Učebnice

Kosová Jaroslava, Řeháčková Arlen

Fraus
ISBN: 9788072387175

Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové (tj. nejsou vyděleny části, jež by se věnovaly jen jedné ze složek).

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

139 Kč

0 - 4 ks
139 Kč
5 a více ks
138 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 139 Kč.

K odeslání do 3 pracovních dní.

Termín expedice může být delší v závislosti na rychlosti expedice dodavatele.

Související k produktu

Český jazyk 2 pro ZŠ Učebnice : 9788072387175

139 Kč

Více o produktu

Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové (tj. nejsou vyděleny části, jež by se věnovaly jen jedné ze složek). Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové (tj. nejsou vyděleny části, jež by se věnovaly jen jedné ze složek). Názvy a témata výchozích textů jsou voleny především na základě běhu školního roku, sledu ročních období, okrajově zachycují i hlavní svátky. Akcentována je příroda, vztahy mezi vrstevníky, ale i rodina a zeměpisné souvislosti. V textech i úlohách jsou realizovány mezipředmětové vztahy, zařazena jsou průřezová témata a rovnost příležitostí mužů a žen. Obvyklou strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva především pomocí indukce a úlohy nejrůznějšího typu. Zvláštní důraz je kladen na úlohy problémové. Funkční dolní lišta obsahuje doplňující informace pro učitele, odkazy, aplikaci nově osvojeného učiva, nabídku k dalším činnostem. Barevný obrazový materiál slouží zejména k prohlubování komunikačních dovedností. Do učebnice je zařazen rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili - jako ukázka tohoto útvaru s cílem umožnit žákům s rejstříkem pracovat již v tomto věku. Schválilo MŠMT

Výrobce
Fraus
Jazyk
čeština
Autor
Kosová Jaroslava, Řeháčková Arlen
Obsah
kniha
Počet stran
128