Český jazyk 4/1.díl

Jana Potůčková

Studio 1+1
ISBN: 9788086252339

V příloze jsou 4 jednostranně barevně potištěné listy tvrdého papíru. Z přílohy se vystřihne učební pomůcka - řádové počítadlo, jehož použití ke znázornění příkladů je často doporučováno na stránkách učebnice.

Více o produktu ↓


Individuální kalkulace pro školy a instituce.

45 Kč * 48 Kč
-7%

0 - 4 ks
45 Kč
5 a více ks
45 Kč

* Cena stanovená dodavatelem. Nejnižší cena za posledních 30 dní 45 Kč.

Skladem

Související k produktu

Český jazyk 4/1.díl : 9788086252339

45 Kč

Více o produktu

V příloze jsou 4 jednostranně barevně potištěné listy tvrdého papíru. Z přílohy se vystřihne učební pomůcka - řádové počítadlo, jehož použití ke znázornění příkladů je často doporučováno na stránkách učebnice.

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 4. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný PRACOVNÍ SEŠITa ČÍTANKU.

 • Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 3. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.
 • Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované.
 • Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva.
 • Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost.
 • Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům.
 • Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská.
 • Orientační obsah 1. dílu:
  * Metodický úvod
  Opakování - úvod
  Opakování - věty a slova
  Opakování - význam slova
  Opakování - slova spisovná a nespisovná
  Opakování - hlásky
  Opakování - slovní druhy
  Opakování - podstatná jména
  * Podstatná jména - životnost
  * Slovní druhy
  Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
  Opakování - slovesa
  Opakování - slovní druhy ohebné
  Opakování - příslovce, předložky, spojky
  Opakování - částice, citoslovce
  * Stavba slova
  * Rozdíl mezi předponou a předložkou
  Opakování - vyjmenovaná slova po B
  Opakování - vyjmenovaná slova po L
  Opakování - vyjmenovaná slova po M
  Opakování - vyjmenovaná slova po P
  Opakování - vyjmenovaná slova po S
  Opakování - vyjmenovaná slova po V
  Opakování - vyjmenovaná slova po Z
  * Předvánoční opakování
  * Věta jednoduchá a souvětí
  * Věta jednoduchá - podmět a přísudek

Galerie

Výrobce
Studio 1+1
Jazyk
čeština
Autor
Jana Potůčková
Obsah
kniha
Počet stran
44